+387 61 710 970

Moj račun

+387 61 710 970

Uslovi korištenja

Vi možete koristiti našu web stranicu samo u svrhu za koju je namijenjena. Ne smijete koristiti našu web stranicu na način koji može prouzrokovati bilo kakvu štetu drugim korisnicima.

Vi razumijete da ste samo Vi, a ne web stranica, u potpunosti odgovorni za način na koji koristite našu web stranicu i za sve posljedice koje mogu proizaći iz tog načina upotrebe. Ne smijete kopirati ili preprodavati bilo koji dio naše web stranice niti koristiti našu web stranicu u bilo koju neodobrenu komercijalnu svrhu.

Prihvatate da su sadržaj naše web stranice i kompjuterski programi koji omogućavaju njegov rad vlasništvo web stranice i da su zaštićeni zakonom o autorskim pravima.

Vi se obavezujete da nećete mijenjati, kopirati, piratizirati, pokušavati otkriti kompjuterski kod, ili koristiti u bilo koju neodobrenu komercijalnu svrhu bilo koji dio naše web stranice ili naših kompjuterskih (web) programa.

Također, Vi se obavezujete da nećete neovlašteno praviti web stranice ili kompjuterske programe bazirane na bilo kojem dijelu naše web stranice ili naših kompjuterskih programa.

Kategorije

Glavni menu